Αναισθησιολογία

Ο τομέας Αναισθησιολογίας συνδέεται άρρηκτα με τις περισσότερες ειδικότητες της HealthCare Greece. Οι εξειδικευμένοι αναισθησιολόγοι συμμετέχουν τόσο στις χειρουργικές επεμβάσεις όσο και στη διενέργεια ποικίλλων εξετάσεων και την προσέλευση ασθενών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
Οι έμπειροι αναισθησιολόγοι μας αναλαμβάνουν:

  • την προεγχειρητική προετοιμασία των ασθενών πριν το χειρουργείο
  • την χορήγηση της κατάλληλης αναισθησίας, ανάλογα με την περίπτωση του χειρουργείου που διενεργείται και τα ατομικά χαρακτηριστικά του ασθενούς
  • την παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών του ασθενούς κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης
  • την μετεγχειρητική παρακολούθηση (ανάνηψη)
  • την ανακούφιση από τον μετεγχειρητικό πόνο
  • τη χορήγηση καταστολής για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων
  • τη συμμετοχή στη μεταφορά ασθενών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Επικοινωνήστε με την HealthCare Greece