Επεμβάσεις

Χειρουργικές επεμβάσεις

  • Λαπαροσκοπική Χειρουργική
  • Κλασική χειρουργική - Ογκολογική Χειρουργική

Ορθοπαιδικές Επεμβάσεις

  • Αρθροπλαστικές
  • Αρθροσκοπήσεις
  • Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική
  • Ρομποτική Ορθοπαιδική

Επικοινωνήστε με την HealthCare Greece