Γενική Ιατρική

Η Γενική Ιατρική, ένας ιατρικός τομέας που εφαρμόζεται στα πρότυπα των συστημάτων υγείας του εξωτερικού, είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του ασθενή και της ιατρικής κοινότητας. Η HealthCare Greece αναγνωρίζει την αξία της και την ενσωματώνει στο δυναμικό της ως σημαντικό κλάδο για την ομαλή λειτουργία του ιατρικού κέντρου αλλά και την άμεση εξυπηρέτηση των ασθενών.

Ο Γενικός ή Οικογενειακός Γιατρός κατέχει πληθώρα ιατρικών γνώσεων από διαφορετικές ιατρικές ειδικεύσεις και επιπλέον ενημερώνεται ως προς τα οικονομικοκοινωνικά κριτήρια και τις συνθήκες διαβίωσης των ασθενών. Με αυτό τον τρόπο, διαθέτοντας την κατάλληλη κριτική και διαγνωστική ικανότητα, παρέχει τις σωστές κατευθύνσεις στους ασθενείς για την αντιμετώπιση της πάθησής τους.
Οι ιατροί της Γενικής Ιατρικής μπορούν, αναλόγως της πάθησης, να χορηγήσουν την σωστή θεραπεία στον ασθενή, προκειμένου να μην υπάρξει καθυστέρηση στην αντιμετώπισή της και επιπρόσθετα να αποτρέψει συνθήκες συμφόρησης που συχνά δημιουργούνται σε νοσοκομειακά περιβάλλοντα.

Επικοινωνήστε με την HealthCare Greece