Καρδιολόγος

Η ομάδα μας καλύπτει παθολογικά και χειρουργικά περιστατικά και είναι επανδρωμένη με κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό.